pomóż i ty

TEŻ CHCĘ POMÓC!

Przejdź do płatności online w celu złożenia darowizny.

kanały płatności

Celem fundacji jest:

 

  1. Działalność edukacyjna i oświatowa na rzecz osób starszych oraz dzieci i młodzieży, w szczególności ukierunkowana na pomoc w zakresie ochrony zdrowia i zapobieganie społecznemu wykluczeniu prowadzona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
  2. Pomoc w rozwoju zainteresowań, talentów i uzdolnień, wspieranie inicjatyw wychowawczych, szkoleniowych, ekologicznych oraz promocja zdrowego trybu życia,
  3. Zapobieganie patologiom społecznym, przy zachowaniu godności każdej osoby, bez względu na wiek, światopogląd, narodowość, rasę, sytuację społeczną i przekonania,
  4. Wspieranie i organizacja inicjatyw w zakresie ekologii, rozwoju przedsiębiorczości, innowacyjności oraz kultury i sztuki.

 

NASI DARCZYŃCY